סגולה – תפילין לסובלים מסכיזופרניה

חיבור המוח והלב לבורא העולם באמצעות הנחת התפילין, יכולה לתת לאדם חיים יציבים בהם המחשבות, הרגשות והמציאות מסונכרנים כראוי

מה הקשר בין תפילין לסכיזופרניה? בין המכתבים הרבים שהגיעו אל הרבי היו שביקשו את עצתו בעניינים של בריאות הנפש. הרבי היה מפנה לטיפול מקצועי ויחד עם זה מדגיש כי אסור לשכוח על בריאות הנשמה היהודית וכי יש לכך קשר הדוק גם לבריאותו של המטופל. באחד מן המכתבים התבקש הרבי לברך ולייעץ למשפחה שאחד מבניה לקה […]

"כל המניח תפילין מאריך ימים"

"כל המניח תפילין מאריך ימים"

הסגולות של מצוות תפילין כאב השכינה ההסבר לכך טמון במשנה במסכת סנהדרין, העוסקת במתן עונש מוות לחוטאים. רבי מאיר אומר שם: "בזמן שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת? – קלני מראשי, קלני מזרועי". מפרש רש"י: "ראשי כבד עליי וזרועי כבד עליי". מדובר כאן בחוטא חמור שנתחייב מיתה, חס ושלום. ובכל-זאת צערו של האדם גורם צער […]

סגולה לשמירה לחיילים להניח תפילין בכל יום ששבו הביתה לשלום

סגולה לשמירה לחיילים להניח תפילין בכל יום ששבו הביתה לשלום

בטח מצדו יסביר לבנו שי' אשר כדי להמשיך ולקבל ברכות השי"ת צריך לעשות צנורות וכלים לזה שזהו ההנהגה על פי התורה ומצוותי', ואשר גם בהיותו בצבא אפשר להתנהג על פי התורה בהתאם לשיטת הדמוקרטי' של מדינה זו. ורשום למטה מאמרים בענין זה אשר כדאי לבנו שי' לקראם. ובפרט צריך לחקוק על לוח לבו של בנו […]