חיזוק היהדות על ידי הנחת תפילין

חיזוק היהדות ע"י הנחת תפילין

[י"ב אד"ש תש"ג] …הטוב אשר הגיענו ע"ד התמסרותו לכל דבר הנוגע לחנוך היהדות, העירנו לבא לפניו במכתבינו זה. בטח שמע כמ"ע ע"ד "מחנה ישראל" אשר נוסדה ע"י מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואשר בע"ה פעלה כבר הרבה לטובת חיזוק היהדות כגון שמירת שבת, למוד התורה, טהרת המשפחה, הנחת תפילין וכדומה. הרבה פועלת "מחנה ישראל" לטובת המצב הרוחני של […]