אפילו שאין הרבה זמן תמיד יש זמן להניח תפילין

זמן פנוי ותפילין

נט [ג' אד"ש תש"ג] כבוד… הנעלה וכו' מהורי"ע שי' ירשנו נא לפנות אליו בבקשה דלקמן: בוואשינגטאן עובד כעת בצבא בחור אחד ושמו… אביו של הבחור הנ"ל הוא יר"א וגם הבחור עצמו הוא רך הלבב ונוח לקבל השפעה טובה, בכל יום יש לו גם מעט זמן אשר פנוי הוא מעבודתו, אפשר להשפיע עליו, בעזה"י, שיניח תפילין, ושיאכל […]