שיזהר בהנחת תפילין

יזהר בתכלית במצות הנחת תפילין

ב"ה, א' סיון, תשי"א ברוקלין. הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי' שלום וברכה! קבלתי מכתבו מעש"ק ע"ד האיש חיל מר… שי' שחזר עתה לשיקאגא ונמצא בבית החולים כי נפצעה ידו השמאלית. כפי זכרוני הנה קודם שנסע בקיץ העבר, הורתי לו שיזהר בהנחת תפילין, וצריך לברר אצלו אם מלא זאת, שזהו […]