האם להתחיל להניח תפילין רבינו תם?

האם להתחיל להניח תפילין רבינו תם

ב'רעט ב"ה, א' כסלו, תשי"ד ברוקלין. שלום וברכה! במענה על מכתבו בו מודיע יום הולדת שלו ושואל אם להתחיל להניח תפילין דר"ת. הנה אם נזהר בטבילת עזרא ולומד בכל יום דא"ח (מובן אשר הכוונה בזה הוא בלי נדר ובקביעות ובמילא אם מאיזה סיבה ואונס לא עשה פעם כנ"ל או שהי' אונס שכחה לא לזה כוונתי) אזי איזה […]