החליף את הקשר של תפילין לקשר חב"ד… החליף גם כן את פנימיות הענינים.

קשר תפילין של חב"ד

ב'תתעז

ב"ה, כ"ז מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אודות עבודתו נגד המסיון ויה"ר מהשי"ת שיהי' זה בהצלחה מופלגה מתאים למרז"ל כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.

ומ"ש שהחליף את הקשר של תפילין לקשר חב"ד, הנה בודאי החליף ג"כ את פנימיות הענינים שהרי תפילין מובא בזהר וביותר באריכות בתורת חב"ד שהם ענין המוחין ולכן צריך לכוון בהנחתם לשעבד הלב והמוח (מוחין דנוקבא ומוחין דז"א) והחליף באופן המתאים שטובל (אותיות בטול) את מוחו בתורת חכמה בינה ודעת בתורת חסידות חב"ד הדרכותי' ומנהגי' והשי"ת יצליחו, בכל הנ"ל.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ב'תתעז

לתוכנה ראה לעיל ח"ח אגרת ב'תלא.

ספרי כ"ק אדמו"ר > אגרות קודש > כרך ט > ב'תתעז

הרשמה לתזכורת

אנא שלחו לי הודעת SMS לתזכורת לגבי: